Vergoedingen

Ik vind het belangrijk dat de begeleidingstrajecten die ik aanbied voor iedereen toegankelijk zijn.

Vergoeding door zorgverzekering
Daarom heb ik diverse opleidingen gevolgd waarmee ik lid kon worden van de beroepsverenigingen VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde) en het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Hierdoor sta ik bij verzekeringsmaatschappijen geregistreerd als erkend psychosociaal therapeut. Als je aanvullend verzekerd bent kun je bij veel verzekeraars meestal in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding voor het traject dat je volgt. Net wat je misschien nodig hebt om de stap te kunnen zetten naar de hulp die je nodig hebt.

Check je vergoeding en de hoogte van de vergoeding op je zorgpolis onder ‘alternatieve zorg’ of ‘overige psychische zorgverlening’.

Vergoeding door werkgever
Steeds vaker vergoeden werkgevers de kosten voor behandelingen voor stress gerelateerde klachten of een deel van de kosten in het kader van de re-integratie van de al dan niet zieke werknemer. Iedere werkgever moet in het kader van re-integratie een plan van aanpak UWV opstellen en een traject gebaseerd op dit plan starten in de 6e ziekteweek (Wet Poortwachter). De begeleidingstrajecten kunnen in het plan van aanpak UWV worden opgenomen. Zodoende voldoet de werkgever aan zijn wettelijke verplichtingen.

Indien er wordt gere-integreerd tijdens ziekte of bij disfunctioneren van een medewerker, is de werkgever bijna verplicht externe re-integratiebegeleiding in te schakelen. Dit komt voort uit zijn plicht om te zorgen voor ‘goed werkgeverschap’ in het kader van de PSA (Psychosociale arbeidsbelasting). Het is als werknemer de moeite waard om te onderzoeken wat er geregeld en beschreven is binnen de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Zo kun je je behoefte aan ondersteuning bespreekbaar maken met je leidinggevende, de vertrouwenspersoon of de afdeling HRM.

Mogelijkheden vanuit je CAO
Een CAO is in veel gevallen een behoorlijk boekwerk, maar het opgeven van zoektermen brengt je al snel naar eventuele vergoedingsmogelijkheden. De hoogte van het individuele ontwikkelingsbudget hangt in veel gevallen af van de duur en omvang van je dienstverband.

Als zzp-er of bedrijf kan men de kosten voor coaching en trainingen opvoeren als bedrijfskosten

Wat als ik het zelf moet betalen maar niet genoeg geld heb?
Mijn uitgangspunt is dat iedereen, ongeacht het inkomen recht heeft op goede psychologische hulp.

Mocht je in een situatie zitten waarin je nu het geld niet kunt missen, neem dan gerust contact met me op voor een betalingsregeling of prijsafspraak die past bij jouw inkomenssituatie.